Нийслэлийн Статистикийн газар


Энэ ажлыг санаачилсан Б.Батбаяр, загвар програмыг боловсруулж гүйцэтгэсэн Б.Болд-Эрдэнэ.
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2014 www.UBSTAT.mn